Promovim për

turizëm dhe trashëgimi

Inspirimi i audiencës


Video të jashtëzakonshme për të frymëzim dhe sensibilizimin ndaj bukurive të fshehura dhe destinacioneve turistike e kulturore në Kosovë.

Promovimi i Destinacioneve

Identifikimi dhe eksplorimi i destinacioneve me vlera kulturore dhe natyrore të paparë.  Ndihmesë në zhvillimin e turizmit lokal.

Platforma Edukative

Zhvilluar materiale edukative nëpërmjet videove dhe postimeve për të informuar audiencën rreth trashëgimisë kulturore dhe vlerave natyrore të destinacioneve të xhiruara.

Përdorimi i Teknologjisë

Aktualizuar dhe përmirësuar pajisjet dhe teknologjinë e dronit për të siguruar pamje të paharrueshme.

Promovimi i Turizmit të Prizrenit

Promovimi i Turizmit të Dragashit